ติดต่อเรา


บริษัท เนต้าฟิม (ประเทศไทย) จำกัด
ห้อง 1802 ชั้น 18 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์:
0-2308-0100
แฟกซ์:
0-2308-0105
อี-เมล์:
   netafim@netafim.co.th
เวปไซต์:
www.netafim.co.th
   
ชื่อ (required)
   
นามสกุล (required)
   
ที่อยู่
   
ประเทศ
   
อีเมล์ (required)
   
กลุ่มที่จะติดต่อ
   
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
   
 
   
  แผนที่ บริษัทเนต้าฟิม(ประเทศไทย)จำกัด
ฝ่ายขาย

ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก-ใต้    
  นายอนุชา นรดิน
มือถือ :      08-1814-0522
อีเมล์ :       anuchan@netafim.co.th

ภาคเหนือ    
  นายเรวัต พรหมจอม
มือถือ :     08-1783-8372
อีเมล์  :      rewat@netafim.co.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)     
  นายพงศกร พุทธชัย
มือถือ :      08-1930-2912
อีเมล์ :       pongsakorn@netafim.co.th

แผนกการขนส่ง

โทร    : 
  0-2308-0100 ต่อ 19
อีเมล์ :     lek2712@netafim.co.th
            ami2529@netafim.co.th

แผนกการเงินและบัญชี
โทร   :    0-2308-0100 ต่อ 17
อีเมล์ :   nuchjree@netafim.co.th