ผลิตภัณฑ์ทางด้านหัวน้ำหยดและท่อน้ำหยดของเรา เป็นสินค้าที่เชื่อถือได้และเป็นแนวทาง สำหรับการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการชลประทานใต้ดินและพื้นผิวดิน ด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของเราสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำ ผ่านตัวควบคุมแรงดัน, หัวน้ำหยด และท่อน้ำหยดได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้น้ำทุกหยดได้อย่างคุ้มค่า แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการน้ำมากที่สุดก็ตาม
 
INTERGRAL PC DRIPPERLINES
INTERGRAL THICK/MEDIUM WALLED DRIPPERLINES
INTEGRAL THIN WALLED DRIPPERLINES
ONLINE DRIPPERS
OTHER EMITTERS
 
 
     
ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมงานภูมิทัศน์ทุกประเภท ทั้งงานภูมิทัศน์ในที่พักอาศัยและที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นหัวน้ำหยด, ท่อน้ำหยด, ตัวควบคุม, วาวล์ และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย
 
SUB/ON-SURFACE DRIPPERLINE
RECLAIMED WATER - SUB SURFACE DRIPPERLINE
ON SURFACE / UNDER MULCH DRIPPERLINE
CONTROLLERS
VALVES

 
 
     
ระบบฉีดฝอยและระบบฉีดฝอยแบบจุลภาคของเราได้รับการยอมรับในตลาดว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความวางไว้วางใจและมีความทนทานในการใช้งาน โดยถูกออกแบบสำหรับพันธุ์พืชประเภทต่างๆ ซึ่งมีแรงกระจายน้ำที่เยี่ยมยอด ป้องกันการอุดตันของน้ำ ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายนี้จึงสะดวกต่อการใช้งานในทุกสภาวะแวดล้อม
 
SPRINKLERS
PC MICRO-SPRINKLERS/EMITTERS
MICRO-SPRINKLERS/EMITTERS
MICRO-SPRINKLERS/EMITTERS UD
MIST EMITTERS
SPRAYERS
 
 
     
เทคโนโลยีการจัดการพืชของเนต้าฟิมได้รวมเอาระบบควบคุม ที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเข้าไว้ด้วยกัน เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการจัดการพืช รวมถึงใช้ตามความต้องการอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม
   
 
     
ที่เนต้าฟิมเราเป็นผูจัดหาและจัดส่งเครื่องมือด้านจักรกลการเกษตรมากมาย เพื่อปรับปรุงการใช้ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการใช้งานตามความเข้าใจ และต้องการของผู้ใช้ ทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของเราได้ช่วยกัน พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งปรับปรุงสมรรถนะของระบบชลประทานแบบน้ำหยดอีกด้วย
 
AGRO MACHINERY
 
 
     
หัวใจของระบบชลประทาน คือ ตัวกรอง, วาวล์ควบคุม, วาวล์อากาศ และมาตรวัดน้ำ เนต้าฟิมจึงขอเสนอผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์อเนกประสงค์ตั้งแต่แบบใช้งานง่ายไปจนถึงแบบติดตั้งเอง และแบบระบบอัตโนมัติ
 
FILTERS
VALVES
AIR VALVES
 
 
     
ระบบชลประทานของเนต้าฟิมได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ปริมาณ และคุณภาพของพันธุ์พืชทั่วโลก เพื่อบรรลุความท้าทาย ของความต้องการด้านชลประทานในภูมิภาคต่างๆ เราจึงมีความมุ่งมั่นและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะก้าวไปสู่เป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวทาง และบริการที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ของเราไม่ว่าจะอยู่ ณ พื้นที่ใดของโลก
 
LOW PRESSURE SYSTEM
FAMILY DRIP SYSTEM