Remember my preferences

ประวัติความเป็นมา

หลักจากการค้นพบว่า จากประสิทธิภาพที่ได้อย่างช้าๆ และระบบหยดน้ำที่มีความสมดุลนำไปสู่การเติบโตชองพืชอย่างน่ามหัศจรรย์ สิมชา บลาส วิศวกรน้ำผู้มีประสบการณ์ชาวอิสราเอล ได้ใช้เวลาหลายสิบปีในการทดลองเพื่อนำสิ่งที่เขาค้นพบอันยิ่งใหญ่มาสู่ความเป็นจริง และในที่สุดความพยายามของเขาได้บรรลุผลสำเร็จด้วยการจัดตั้งบริษัทการชลประทานน้ำหยด เนต้าฟิม ในปี 2508

การร่วมทุนระหว่างบลาส และคิบบัทส แฮทเซริม – ข้อตกลงด้านการเกษตรของอิสราเอล จัดตั้งที่ทะเลทรายเนเกฟ – เนต้าฟิมได้เปิดตัวการชลประทานระบบน้ำหยดเป็นรายแรกของโลกในปี 2509 หลังจากนั้นเนต้าฟิมได้เปลี่ยนเป็นของราฟี่ มีโฮดาร์ ผู้ประดิษฐ์และพัฒนายุคสมัยถัดมาของการผลิตระบบน้ำหยดที่ได้รับการออกแบบอย่างดีและมีความก้าวหน้าที่ผลิตโดยบริษัท เครื่องน้ำหยดเหล่านี้สามารถปรับใช้เข้ากับแรงดันน้ำเข้าที่มีความแปรปรวนได้ และสามารถทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติ การรักษาอัตราการไหลที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพน้ำและแรงดัน

เนต้าฟิมได้รับการก่อตั้งในขณะที่อิสราเอลมีเป้าหมายไปสู่ “การทำให้ทะเลทรายให้เบ่งบาน” เนต้าฟิมได้เป็นผู้นำในการพัฒนาการเกษตรระดับโลกตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นของเนต้าฟิม เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอและมีความหลากหลายขึ้น เนต้าฟิมผสมผสานมรดกอันอุดมสมบูรณ์กับคุณค่าทางการเกษตรที่มีอยู่จริง และความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อนำพาไปสู่แนวทางของระบบน้ำหยดและคำตอบการชลประทานระดับจุลภาพในทั่วโลก

เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของเนต้าฟิมและการชลประทานระบบน้ำหยด เชิญเยี่ยมชมที่  Netafim Legacy site.