Netafim

ตัวตนของเรา

เราเริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกร จนมาเป็นนวัตกรในที่สุด เราเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ที่ทะเลทรายเนเกฟประเทศอิสราเอล โดยพยายามปลูกพืชในดินทะเลทราย ดังนั้น เราจึงรู้ว่าการทำไร่ในสภาพที่ยากสุดขีดเป็นอย่างไร การฝ่าพันปัญหานั้นสอนให้เราเรียนรู้วิธีผนวกการให้น้ำแบบแม่นยำ ความชำนาญด้านวิชาการพืชและนวัตกรรมที่ไม่ลดละเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้มากขึ้นในทุกสภาพอากาศ โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง

Netafim irrigation company - by farmers, for farmers
Values
867

หัวใจของเรา

เป้าหมาย
ช่วยโลกให้ปลูกได้มากขึ้นโดยการใช้ที่น้อยลง (GROW MORE WITH LESS™)

วิสัยทัศน์
ในฐานะบริษัทจัดการระบบน้ำชั้นนำของโลก เราจะผลักดันให้ใช้โซลูชั่นระบบจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพในการสู้กับความขาดแคลนอาหาร น้ำ และที่ดิน

ค่านิยมของเรา

  • อาจหาญ
  • ทำให้เกิดขึ้น
  • สร้างผลกระทบ
  • พารท์เนอร์เพื่อความสำเร็จ
Our people

คนของเรา

คนของเราเป็นทุกอย่างในธุรกิจของเรา ร่วมแบ่งปันพันธะร่วมกันกับผู้เกษตรกร ช่วยเชื่อมโยงภูมิศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยความรับผิดชอบต่อการเติบโต

Netafim irrigation company - by farmers, for farmers
Quality Policy
Netafim irrigation company - by farmers, for farmers

นโยบายด้านคุณภาพ

ทำไมเราจึงไม่เคยลดมาตรฐาน
สำหรับเนต้าฟิม ความรับผิดชอบต่อคุณภาพเป็นค่านิยมหลักของเรา หลักการไม่ย่อหย่อนต่อมาตรฐานต่างๆ ของเรานำมาใช้กับทุกด้านของธุรกิจโดยเริ่มจากพนักงาน เราตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ตั้งแต่การกลั่นกรองขั้นตอนพัฒนาไปจนถึงการจัดทดสอบภาคสนามแบบครบถ้วน เพื่อทำให้เทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมมากที่สุด

Netafim Quality Policy

ทีมงานของเราทั่วโลก

ปัจจุบันบุคลากร 4,300 คนของเรากระจายใน 110 ประเทศ เรามีสาขา 29 แห่ง และโรงงานผลิต 17 แห่งทั่วโลก

ทุกวันนี้เราได้จัดทำระบบน้ำหยดให้พื่นที่การเกษตรหลายสิบล้านเฮกตาร์ และผลิตหัวน้ำหยดกว่า 150,000 ล้านหัว ให้กับเกษตรกรกว่าสองล้านคนที่ตั้งใจและมุ่งมั่น

ติดต่อเรา ในสาขาที่ใกล้คุณ

 

สัมมนาออนไลน์ - สร้างอนาคตธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ในไทยด้วยนวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะ

ลงทะเบียนเพื่อรับชมย้อนหลัง