ความเปลี่ยนแปลงที่แสนมหัศจรรย์จากการใช้ระบบน้ำหยดในนาข้าว

ความเชื่อกว่า 5,000 ปีที่ว่าการทำนาที่ดีที่สุดคือการขังน้ำในแปลงนาตลอดเวลา ได้ถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยีน้ำหยด ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ผลผลิตที่ดีกว่าเท่านั้น แต่ยังลดการใช้น้ำได้มากกว่า 70% พร้อมทั้งยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ และลดการดูดซึมสารหนูของต้นข้าวได้ถึง 90%

ทำไมจึงควรเลือกใช้ระบบน้ำหยดในการปลูกข้าว

 • ข้าวเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกด้วยระบบน้ำหยด
  แม้ว่าข้าวเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ในภาวะน้ำขัง แต่จริง ๆ แล้ว ข้าวเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ดีด้วยการปลูกในลักษณะเดียวกับพืชโดยทั่วไป ในปัจจุบัน ทั้งเทคโนโลยีการกำจัดวัชพืชและการให้น้ำได้มีการพัฒนามากขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาข้อดีดังกล่าวจากการปลูกข้าวแบบน้ำขังอีกต่อไป

 • ได้กำไรมากขึ้น
  ระบบน้ำหยดช่วยให้สามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้มากกว่าหนึ่งรอบ จึงช่วยให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
 • ข้าวที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น
  การปลูกข้าวแบบน้ำขัง ทำให้มีสารหนูตกค้างในเมล็ดข้าวในปริมาณสูง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก แต่ด้วยการใช้ระบบน้ำหยด รากข้าวจะไม่จมอยู่ใต้น้ำ จึงลดการดูดซึมสารหนูลงได้กว่า 90%

อนุรักษ์ทรัพยากรไปพร้อมกับการรักษาโลกใบนี้

 • การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  การปลูกข้าวแบบน้ำขัง มีความต้องการใช้น้ำมากถึง 5,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าว 1 ตัน แต่การปลูกข้าวในระบบน้ำหยด ข้าว 1 ตัน จะมีความต้องการใช้น้ำเพียง 1,500 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เนื่องจากระบบน้ำหยดจะช่วยลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยและลดปริมาณน้ำที่ซึมลงสู่ดิน
 • ลดผลกระทบที่เกิดกับสภาพแวดล้อม
  การปลูกข้าวแบบน้ำขังสามารถก่อให้เกิดปริมาณก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนได้มากถึง 25% ดังนั้น หากเกษตรกรแค่เพียง 10% หันมาปลูกข้าวด้วยระบบน้ำหยดแทน ก็จะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนที่จะถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้มากเทียบเท่ากับการงดใช้รถยนต์จำนวนถึง 40 ล้านคันเลยทีเดียว

FAQs

คำถามที่พบบ่อย

 • ฉันสามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้นจากการปลูกข้าวด้วยระบบน้ำหยดใช่หรือไม่

  ใช่ การใช้ระบบน้ำหยดช่วยให้คุณสามารถหมุนเวียนพืชที่ปลูกได้หลากหลาย และเพิ่มรอบในการปลูกพืชได้มากขึ้น พร้อมทั้งยังลดการใช้น้ำและแรงงานคน จึงช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มมูลค่าให้แก่พื้นที่เพาะปลูกของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ฉันสามารถประหยัดน้ำจากการใช้ระบบน้ำหยดได้เท่าไร

  ระบบน้ำหยด ช่วยให้ชาวนาสามารถใช้น้ำได้น้อยลงถึง 70% เมื่อเปรียบเทียบกับการทำนาแบบระบบน้ำขัง

 • ฉันสามารถทำนาข้าวในพื้นที่ลาดเอียงได้หรือไม่

  ได้อยู่แล้ว ท่อน้ำหยดแบบชดเชยความดันให้ปริมาณน้ำที่ต้องการอย่างแม่นยำ โดยที่ความลาดเอียงของพื้นที่ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อแรงดันของน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากท่อมีความสม่ำเสมอเท่ากันตั้งแต่หัวแปลงจนถึงท้ายแปลง

 • หากไม่ใช้ระบบน้ำขังแล้ว ฉันจะสามารถลดการเกิดวัชพืชในนาข้าวได้อย่างไร

  เช่นเดียวกับการปลูกพืชอื่น ๆ เกษตรกรสามารถเลือกใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชในนาข้าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ระบบน้ำหยดยังช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงพื้นที่สำหรับควบคุมศัตรูพืชและโรคได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 • ฉันสามารถปลูกพืชชนิดอื่นควบคู่ไปด้วยได้หรือไม่

  ได้อย่างแน่นอน การใช้ระบบน้ำหยดเอื้อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในนาได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผัก เช่น มะเขือเทศ หัวหอม ถั่วเหลือง หรือแม้แต่ข้าวโพด  ทั้งนี้ การปลูกพืชตระกูลถั่วในนาข้าวยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อีกด้วย

พร้อมหรือยังสำหรับการเปลี่ยนแปลง

พร้อมหรือยังสำหรับการเปลี่ยนแปลง

ถึงเวลาแล้วสำหรับการสร้างผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ไปพร้อม ๆ กับการรักษาสภาพแวดล้อม

ติดต่อเรา