บริการระบบให้น้ำสำเร็จรูปของเนต้าฟิม

ในการตอบโจทย์ความต้องการระบบให้น้ำครบวงจรของคุณเนต้าฟิม ให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งใช้ความชำนาญที่สั่งสมมากว่า 50 ขึ้นไป เราจะจัดเตรียมและติดตั้งระบบให้น้ำนำสมัยและดำเนินงานกับบำรุงรักษาระบบให้โดยคิดค่าธรรมเนียมตามงวดเวลา โดยเริ่มลงทุนก่อนใช้งานจริงในมูลค่าที่ไม่สูง

การลงทุนที่สำคัญของเราทำให้คุณได้รับประโยชน์ต่างๆ เป็นรูปธรรมพร้อมกับความสบายใจ

เมื่อใช้บริการระบบให้น้ำสำเร็จรูปของเนต้าฟิม

 • เราจะออกแบบ ติดตั้ง ดำเนินงาน และบำรุงรักษาระบบให้น้ำที่ทันสมัย ให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกของคุณ
 • ระบบให้น้ำที่ทันสมัยของเราให้น้ำและธาตุอาหารแก่รากของพืชแต่ละต้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสูงขึ้นและคุณภาพดีขึ้นในลักษณะที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
 • คุณมีเนต้าฟิมเป็นผู้รับผิดชอบมอบบริการคุณภาพเหนือชั้นและยกระดับความชำนาญของเราเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโซลูชั่นระบบให้น้ำครบวงจรตลอดระยะเวลาสัญญาหลายปี

บริการดำเนินงานและบำรุงรักษาของเนต้าฟิม

ทำให้คุณมีวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าจากการที่คุณซื้อโซลูชั่นระบบให้น้ำที่ทันสมัยของเนต้าฟิม เมื่อคุณมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำของโลกเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบ โดยชำระค่าธรรมเนียมตามงวด การลงทุนระบบให้น้ำของคุณจะทำให้คุณได้รับผลประโยชน์ต่างๆ เป็นรูปธรรมพร้อมกับความสบายใจ

เมื่อใช้บริการดำเนินงานและบำรุงรักษาของเนต้าฟิม

 • เราจะช่วยคุณออกแบบระบบให้น้ำที่ทันสมัยของเนต้าฟิม ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกของคุณและควบคุมการติดตั้งระบบ
 • ระบบให้น้ำที่ทันสมัยของเราให้น้ำและธาตุอาหารแก่รากของพืชแต่ละต้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสูงขึ้นและคุณภาพดีขึ้นในลักษณะยั่งยืนยิ่งขึ้น
 • หลังจากซื้อและติดตั้งระบบให้น้ำ คุณมีเนต้าฟิมเป็นผู้รับผิดชอบมอบบริการคุณภาพเหนือชั้นและยกระดับความชำนาญของเราเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโซลูชั่นระบบให้น้ำครบวงจรตลอดระยะเวลาสัญญา

เรามีแพ็กเกจดำเนินงานและบำรุงรักษาที่ตรงกับความต้องการของคุณ

บริการระบบให้น้ำของเนต้าฟิม ทำงานอย่างไร?

บริการระบบให้น้ำสำเร็จรูป – สิ่งที่สำคัญ

 • เนต้าฟิมออกแบบ, ติดตั้ง, ดำเนินงาน, และบำรุงรักษาระบบให้น้ำครบวงจร, และสงวนความเป็นเจ้าของ
 • เนต้าฟิมให้บริการระบบให้น้ำ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวิชาการเกษตร
 • เนต้าฟิมรับผิดชอบมอบบริการที่มีคุณภาพ
 • หลังชำระเงินงวดแรก มีค่าธรรมเนียมรายเดือน ชำระเดือนละครั้ง
 • อายุการต่อสัญญา 5 ปี (หรือนานกว่า)
 • ค่าธรรมเนียมการเลิกจ้างก่อนกำหนด

บริการดำเนินงานและบำรุงรักษาของเนต้าฟิม – สิ่งที่สำคัญ

 • เนต้าฟิมออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบให้น้ำครบวงจร
 • เนต้าฟิมให้บริการระบบให้น้ำ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวิชาการเกษตร
 • เนต้าฟิมรับผิดชอบมอบบริการที่มีคุณภาพ
 • ค่าธรรมเนียมรายเดือน จ่ายเดือนละครั้ง
 • อายุการต่อสัญญานานกว่าวงจรพืชหรือ 12 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมการเลิกจ้างก่อนกำหนด

บริการระบบให้น้ำของเนต้าฟิม ทำงานอย่างไร?

คุณทำอะไรบ้าง?

เนต้าฟิมทำอะไรบ้าง?

จัดหาไฟฟ้า น้ำ ใบอนุญาต งานโยธา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และอนุมัติคำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบกำหนดของระบบให้น้ำ

สนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ การเลือกที่ดินและทรัพยากรน้ำ

มีผู้ประสานงานโดยตรง

การจัดหาอุปกรณ์ระบบรดน้ำ 

เตรียมดินสำหรับการติดตั้ง

การดำเนินงานระบบอย่างต่อเนื่อง

 • ผู้จัดการที่ดูแลระบบจัดการน้ำในพื้นที่
 • การจัดกำหนดการให้น้ำและการให้ปุ่ยผ่านระบบน้ำ
 • การจัดการดำเนินงานระบบ
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับ ดิจิทัล ฟารม์มิ่ง
 • การฝึกอบรมและควบคุมทีมระบบจัดการน้ำ

ไถพรวนเพื่อกำจัดศัตรูพืช

การบำรุงรักษาระบบ

 • การดำเนินระเบียบวิธีบำรุงรักษาเต็มรูปแบบ
 • อุปกรณ์*
 • วัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (สารเคมี, เครื่องมือวัดหน่วยฉีด)*
 

ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ระบบให้น้ำ และวิชาการเกษตร

หมายเหตุ: ไม่ได้รวมรายการข้างต้นทั้งหมด

*รวมอยู่ในข้อเสนอบริการระบบให้น้ำสำเร็จรูป

ติดต่อเรา
ต้องการปรึกษาเราว่าบริการด้านไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณใช่หรือไม่?

ต้องการปรึกษาเราว่าบริการด้านไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณใช่หรือไม่?

ติดต่อเราเพื่อพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จําเป็นกับธุรกิจของคุณ