ปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นในทุกฤดูเพาะปลูก

ระบบน้ำหยดใต้ดิน เป็นการให้น้ำและธาตุอาหารทางใต้ผิวดินไปยังบริเวณรากพืชที่ต้องการ ในแต่ละต้นได้โดยตรง โดยจะช่วยเพิ่มปริมาณของผลผลิต เพิ่มปริมาณค่าความหวานของอ้อย หรือที่เรียกว่าค่า CCS ช่วยยืดอายุตออ้อย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำหยดใต้ผิวดินมากว่า 30 ปี

ทำไมจึงเลือกใช้ระบบน้ำหยดใต้ดินให้กับอ้อย?

จำนวนตันที่เพิ่มขึ้นต่อไร่

 • ปลูกอ้อยได้เพิ่ม
  การเจริญเติบโตที่มากขึ้นของอ้อย เมื่อเทียบกับระบบการให้น้ำแบบฉีดฝอยหรือการให้น้ำแบบปล่อยท่วมผิวดิน และสูงกว่าพื้นที่เพาะปลูกที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักถึง 200%
 • ยืดอายุตออ้อย
  การยืดอายุตออ้อย การให้น้ำและธาตุอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของพืช จะช่วยลดความเครียดของพืชและยืดอายุตออ้อยได้อย่างมาก ทำให้สามารถไว้ตอเฉลี่ยได้ 8-10 ตอ
 • เพิ่มปริมาณน้ำตาลซูโครส
  ระบบน้ำหยดสามารถเพิ่มปริมาณน้ำตาลซูโครสได้ถึง 2% เมื่อเทียบกับการให้น้ำแบบปล่อยท่วม หรือพื้นที่การปลูกที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก
THE SOLUTION FOR SUGARCANE

การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

 • ใช้ประโยชน์ที่ดิน 100%
  ระบบน้ำหยดให้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าหน้าดินจะมีรูปทรงไม่สม่ำเสมอหรือลาดเอียงก็ตาม ต่างกับระบบแบบหมุนรอบที่มีมุม "บอด"
 • ผลผลิตของอ้อยเพิ่มมากขึ้นต่อลูกบาศก์เมตร
  ระบบน้ำหยดเป็นการให้น้ำบริเวณรากโดยตรง ป้องกันการระเหยและการไหลบ่าของน้ำ น้ำจึงถูกนำมาใช้เพื่อผลิตอ้อยได้ 100 %
 • ลดต้นทุนแรงงานให้ต่ำที่สุด
  เนื่องจากระบบน้ำหยดสามารถดำเนินงานได้จากระยะไกล ใช้การลงทุนด้านแรงงานต่ำกว่าเมื่อเทียบกับระบบฉีดฝอยแบบเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดหรือการรดน้ำแบบปล่อยท่วม
 • การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
  การให้ปุ๋ยในระบบน้ำส่งผ่านระบบน้ำหยดใต้ดินเป็นการใส่ปุ๋ยอย่างถูกที่ ถูกเวลา หลีกเลี่ยงไม่ให้สูญเสียจากการชะล้างหรือการให้ปุ๋ยเกินจำเป็น

 

คำถามที่พบบ่อย:

 • ทำไมถึงควรเลือกการให้น้ำแบบระบบน้ำหยดแทนที่จะเป็นแบบท่วมร่องคู่แก่อ้อย ?

  ระบบน้ำหยดผ่านการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลผลิตสูงกว่าการรดน้ำแบบท่วมร่องคู 50% เพราะต้นอ้อยสามารถเติบโตเต็มศักยภาพทางพันธุกรรมเมื่อได้รับน้ำและธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนจากการรดน้ำแบบท่วมร่องคูไม่เพียงแต่ทำให้ผลผลิตมากขึ้น แต่ยังลดการใช้น้ำลงถึง 50% นอกจากนี้ ระบบน้ำหยดยังใช้ได้ผลดีในพื้นที่ลาดเอียงและให้น้ำแก่พืชได้เท่าเทียมกัน ระบบน้ำหยดยังเป็นวิธีการที่ดีสำหรับการให้ปุ๋ย ซึ่งการให้ปุ๋ยในระบบน้ำอย่างถูกต้องช่วยให้คุณลดด้นทุนการใช้ปุ๋ยให้ต่ำที่สุดได้ และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกทรัพยากรที่คุณมี

 • ทำไมจึงควรให้น้ำแก่อ้อยโดยเลือกใช้ระบบน้ำหยดแทนที่จะเป็นแบบหมุนรอบศูนย์กลาง?

  ระบบน้ำหยดผ่านการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลผลิตสูงกว่าการรดน้ำแบบหมุนรอบศูนย์กลาง 30% โดยใช้น้ำในปริมาณที่เท่ากัน เนื่องจากน้ำที่พ่นแบบหมุนรอบตกอยู่ที่ใบ จึงระเหยหายไปเป็นจำนวนมาก ในขณะที่แบบหยดนั้น น้ำถูกใช้เพื่อผลิตปล้องอ้อย 100% อีกทั้งระบบหยดใต้ผิวดินยังให้น้ำแก่พื้นที่เพาะปลูก 100% ในขณะที่แบบหมุนรอบศูนย์กลางทำให้พืช 21% ไม่ได้รับน้ำ ระบบน้ำหยดยังเป็นวิธีการที่ดีสำหรับการให้ปุ๋ย ซึ่งการให้ปุ๋ยในระบบน้ำแบบแม่นยำช่วยให้คุณลดด้นทุนการใช้ปุ๋ยให้ต่ำที่สุดได้ และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกทรัพยากรที่คุณมี

 • ถ้าในพื้นที่มีฝนตกมากอยู่แล้ว ระบบน้ำหยดยังจะเป็นการลงทุนที่ดีอยู่หรือ?

  แน่นอนที่สุด ขณะที่ีการมีปริมาณฝนเพียงพอนั้นมีประโยชน์มากอย่างชัดเจน แต่ฝนก็ไม่เคยตกถูกเวลาหรือตกสม่ำเสมอพอที่พืชจะเติบโตเต็มศักยภาพการให้ผลผลิต โดยเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นในดินทรายที่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำกว่า นอกจากนั้นระบบน้ำหยดยังเป็นระบบการให้ธาตุอาหารที่คุณสามารถใส่ปุ๋ยและควบคุมระดับธาตุอาหารในดินได้แบบแม่นยำและประหยัด การใช้ปุ๋ยทั้งหมดของคุณในการใส่ปุ๋ยไม่กี่ครั้งเป็นการสูญเปล่า โดยเฉพาะในสภาพที่ฝนตกซึ่งกระตุ้นการชะละลาย การแบ่งใส่ธาตุอาหารตลอดฤดูการเพาะปลูกจะรับประกันว่าต้นอ้อยของคุณได้รับธาตุอาหารที่ต้องการเมื่อจำเป็นต้องใช้ ด้วยเหตุนี้ระบบน้ำหยดจึงเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพิ่มผลผลิตในแปลงที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักมาก่อน

 • ถ้าลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ไม่ราบเสมอกันหรือมีพื้นที่รูปแบบต่างกัน?

  ระบบน้ำหยดเหมาะกับแปลงปลูกทุกรูปทรงและทุกขนาด ดินทุกชนิดและภูมิประเทศทุกลักษณะ คุณสามารถใช้ท่อน้ำหยดแบบปรับแรงดันที่มีอัตราการไหลเดียวกันตลอดระดับความดันที่ต่างกัน ทำให้พืชทุกต้นในแปลงได้รับน้ำและธาตุอาหารในปริมาณเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับความสูงหรือระยะห่างจากแหล่งน้ำหรือไม่ก็ตาม

 • การให้น้ำแบบระบบน้ำหยดใต้ผิวดินเป็นแนวทางปฎิบัติใหม่สำหรับอ้อยใช่หรือไม่?

  เกษตรกรชั้นนำได้นำระบบน้ำหยดมาใช้ในไร่อ้อยกว่า 30 ปีแล้ว ผู้ปลูกรายใหญ่จำนวนหลายราย จำนวนมากในแอฟริกา บราซิล และอเมริกากลาง ได้เปลี่ยนระบบการให้น้ำในหลายพันเฮกตาร์เป็นแบบระบบน้ำหยด เนต้าฟิม ติดตั้งระบบน้ำหยดใต้ดินในไร่อ้อยทั่วโลกเพิ่มกว่า 25,000 เฮกตาร์ในทุกปี

 • แปลงเพาะปลูกอ้อยสามารถให้น้ำในระยะไกลได้หรือไม่

  ได้ ระบบการรดน้ำพืชแบบแม่นยำถูกนำมารวมกับการควบคุมระยะไกลอย่างง่ายดายและทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อทำให้การรดน้ำของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้คุณเข้าถึงระบบได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

กำลังมองหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับไร่ของคุณอยู่?

กำลังมองหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับไร่ของคุณอยู่?

ติดต่อเราได้เลย แล้วเรามาคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่พืชของคุณต้องการ

ติดต่อเรา