ทำไมจึงเลือกใช้ระบบน้ำหยดใต้ดินให้กับอ้อย?

จำนวนตันที่เพิ่มขึ้นต่อไร่

 • ปลูกอ้อยได้เพิ่ม
  การเจริญเติบโตที่มากขึ้นของอ้อย เมื่อเทียบกับระบบการให้น้ำแบบฉีดฝอยหรือการให้น้ำแบบปล่อยท่วมผิวดิน และสูงกว่าพื้นที่เพาะปลูกที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักถึง 200%
 • ยืดอายุตออ้อย
  การยืดอายุตออ้อย การให้น้ำและธาตุอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของพืช จะช่วยลดความเครียดของพืชและยืดอายุตออ้อยได้อย่างมาก ทำให้สามารถไว้ตอเฉลี่ยได้ 8-10 ตอ
 • เพิ่มปริมาณน้ำตาลซูโครส
  ระบบน้ำหยดสามารถเพิ่มปริมาณน้ำตาลซูโครสได้ถึง 2% เมื่อเทียบกับการให้น้ำแบบปล่อยท่วม หรือพื้นที่การปลูกที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก
1293
Drip irrigation for sugarcane

การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

 • ใช้ประโยชน์ที่ดิน 100%
  ระบบน้ำหยดให้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าหน้าดินจะมีรูปทรงไม่สม่ำเสมอหรือลาดเอียงก็ตาม ต่างกับระบบแบบหมุนรอบที่มีมุม "บอด"
 • ผลผลิตของอ้อยเพิ่มมากขึ้นต่อลูกบาศก์เมตร
  ระบบน้ำหยดเป็นการให้น้ำบริเวณรากโดยตรง ป้องกันการระเหยและการไหลบ่าของน้ำ น้ำจึงถูกนำมาใช้เพื่อผลิตอ้อยได้ 100 %
 • ลดต้นทุนแรงงานให้ต่ำที่สุด
  เนื่องจากระบบน้ำหยดสามารถดำเนินงานได้จากระยะไกล ใช้การลงทุนด้านแรงงานต่ำกว่าเมื่อเทียบกับระบบฉีดฝอยแบบเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดหรือการรดน้ำแบบปล่อยท่วม
 • การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
  การให้ปุ๋ยในระบบน้ำส่งผ่านระบบน้ำหยดใต้ดินเป็นการใส่ปุ๋ยอย่างถูกที่ ถูกเวลา หลีกเลี่ยงไม่ให้สูญเสียจากการชะล้างหรือการให้ปุ๋ยเกินจำเป็น

 

คำถามที่พบบ่อย:

กำลังมองหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับไร่ของคุณอยู่?

กำลังมองหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับไร่ของคุณอยู่?

ติดต่อเราได้เลย แล้วเรามาคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่พืชของคุณต้องการ