การปลูกกัญชง

กฎหมายเพื่อการเกษตรของสหรัฐอเมริกาฉบับ 2018 ทำให้กัญชงกลายเป็นพืชเกษตรที่สำคัญ กล่าวกันว่าการรดน้ำและให้ปุ๋ยเพียงพอกับความต้องการเป็นเรื่องยากเนื่องจากขาดงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวกับกัญชง จากทรัพยากรข้อมูลและงานวิจัยทีมีน้อยมากเกี่ยวกับวิธีให้ปุ๋ยและน้ำที่เหมาะสมสำหรับกัญชง ผู้สนใจปลูกต้องใจเย็นและทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เหมาะสมและมีความคาดหวังที่ปฏิบัติได้จริง โชคดีที่ Netafim อยุ่ตรงนี้เพื่อช่วยคุณ! เนต้าฟิมทำงานกับนักวิจัยกัญชงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเพื่อพัฒนาวิธีปลูกกัญชงให้ได้ผลมากที่สุด

ความท้าทายในการรดน้ำกัญชงเท่าที่พืชต้องการ

กัญชงปลูกยาก เป็นพืชที่มีความต้องการธาตุอาหารและน้ำสูงและใช้แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ชอบความชื้นแต่ไม่ใช่ดินอิ่มตัวที่มีอากาศปริมาณระดับสูง และไม่มีวิธีการรดน้ำอื่นที่สามารถให้น้ำน้อยที่สุดโดยมีธาตุอาหารที่ต้องการและไม่ไล่การถ่ายเทอากาศในดินที่มีประโยชน์ออกไป

ระบบน้ำหยดลดการเติบโตของวัชพืชที่ไม่ต้องการ เนื่องจากคุณจะไม่ทำให้หน้าดินเปียก ทำให้เมล็ดวัชพืชงอกหรือให้อาหารวัชพืชด้วยปุ๋ยที่มีประโยชน์อีกต่อไป นอกจากนี้ หากใบที่หนาแน่นถูกทำให้ชื้นและเปียกจากการรดน้ำด้านบน (หมุนรอบศูนย์กลาง) อาจก่อให้เกิดโรคใบและทำให้ผลิตผลของพืชลดลง การทำให้ดินรอบต้นและใบแห้งเสมอจะทำให้สภาพแวดล้อมธรรมชาติดีขึ้น ทำให้พืชของคุณงามซึงจำเป็นต่อการสร้างกำไรของคุณ

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการปลูกมีอะไรบ้าง?

ก่อนที่จะกระโจนไปเลือกระบบรดน้ำให้ตรงกับความต้องการน้ำของกัญชง คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พิจารณาปัจจัยจำนวนมากอย่างถี่ถ้วน ได้แก่ แผนธุรกิจ ที่ดิน เมล็ดพันธุ์ ระบบรดน้ำ ผู้ดำเนินการ ลูกค้าและการจัดหาเงิน

ไม่ว่าคุณกำลังปลูกกัญชงเพื่อใช้เส้นใย เมล็ดหรือน้ำมัน CBD ก็ตาม กัญชงปลูกยาก เป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารและน้ำสูงและใช้แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ที่สำคัญคือคุณต้องศึกษาหาระบบรดน้ำและการให้ปุ๋ยในระบบน้ำที่ดีที่สุด ควรใช้เวลาปรึกษานักวิชาการเกษตร ตัวแทนในพื้นที่และเกษตรกรคนอื่นๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงพืช การเก็บเกี่ยวและระบบรดน้ำด้วยเครื่องจักรกล

 

โซลูชั่นระบบน้ำหยดที่ครบวงจรสำหรับการปลูกกัญชง

ตั้งแต่ระบบที่ใช้ตามฤดูเพาะปลูกจนถึงระบบถาวร มีเพียงเนต้าฟิมที่มีระบบน้ำหยดแบบปรับแต่งได้ครบวงจร พร้อมกับบริการพิเศษสำหรับลูกค้า

คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชงของเรา

คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชงของเรา

เชิญติดต่อมา แล้วเรามาคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่พืชของคุณต้องการ

สัมมนาออนไลน์ - สร้างอนาคตธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ในไทยด้วยนวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะ

ลงทะเบียนเพื่อรับชมย้อนหลัง