ปลูกข้าวโพดเพิ่มทุกปีได้อย่างไร?

การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ขนาดใหญ่ขณะประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนหรือขาดแคลนน้ำนั้นเป็นความท้าทาย

แต่เมื่อใช้ระบบน้ำหยด คุณสามารถควบคุมการส่งน้ำและธาตุอาหารไปยังบริเวณรากพืชได้เต็มที่ ลดความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพอากาศ สามารถจัดการปัจจัยเข้าและรักษาความสามารถในการทำกำไร

ระบบน้ำหยดคืออะไรและทำไมจึงใช้?

ระบบน้ำหยดเป็นระบบการส่งน้ำและธาตุอาหารโดยวางไว้ใต้หรือเหนือดิน ทำให้คุณสามารถให้น้ำและธาตุอาหารที่บริเวณรากโดยตรง ในปริมาณที่ถูกต้องตามที่พืชต้องการในปัจจุบัน

สามารถใช้ในภูมิประเทศทุกลักษณะ พื้นที่ทุกขนาดและดินทุกชนิด หมายความว่าคุณสามารถรักษาความชื้นและระดับธาตุอาหารในดินให้เหมาะสมได้ในทุกสภาพ การนี้นำไปสู่การประหยัดน้ำกับปุ๋ยและผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น

ระบบน้ำหยดทำให้คุณสามารถทำดังนี้:

 • เป็นผู้ควบคุมความชื้นและระดับธาตุอาหารในดิน
 • ดูแลพืชที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
 • เพิ่มจำนวนพื้นที่รับการรดน้ำ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตรายปีที่สำคัญ
 • ประหยัดน้ำและต้นทุนพลังงาน

ระบบน้ำหยดสามารถทำอะไรให้กับการดำเนินงานปลูกข้าวโพดของคุณ?

มีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง

 • ผลผลิตสูงขึ้น ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องและ 100%
  ระบบน้ำหยดเป็นระบบที่ให้น้ำพื้นที่เพาะปลูกของคุณอย่างเท่าเทียมกัน 100% ไม่ว่าจะมีภูมิประเทศลักษณะใด พื้นที่รูปทรงใดและดินชนิดใดก็ตาม ระบบน้ำหยดทำให้ช่วงผลผลิตอยู่ที่ 15-18 ตัน/เฮกตาร์โดยตลอด ปีแล้วปีเล่า ไม่ว่าจะสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรก็ตาม
 • ได้ข้าวโพดเพิ่มขึ้นต่อน้ำลูกบาศก์เมตรและปุ๋ยหนึ่งกิโลกรัม
  ระบบน้ำหยดช่วยให้ไม่มีการระเหยหรือการไหลหนีของน้ำ ก่อให้เกิดดัชนีประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water Use Efficiency หรือ WUE) ที่ดีที่สุด ระบบน้ำหยดมีประสิทธิภาพสูงในการให้ธาตุอาหาร ทำให้มั่นใจในการผลิตที่ถูกทำให้สูงสุดต่อหน่วยปุ๋ย

ต้นทุนผันแปรต่ำ

 • การควบคุมวัชพืชมีประสิทธิภาพ
  การรดน้ำที่แม่นยำช่วยลดการเติบโตของวัชพืช ลดต้นทุนการใช้ยากำจัดวัชพืช
 • การบำรุงรักษาน้อยที่สุด
  ระบบน้ำหยดไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวหรือกลไกที่ซับซ้อน ดังนั้นเมื่อเทียบกับระบบแบบหมุนรอบ จึงต้องใช้การบำรุงรักษาน้อยกว่าและทนทานต่อการชำรุดเสียหายที่มีน้อยกว่า ระบบน้ำหยดสามารถสั่งการและตั้งโปรแกรมได้ระยะไกล ใช้คนทำงานน้อยลงต่อเฮกตาร์
 • ประสิทธิภาพที่ยาวนาน
  ระบบน้ำหยดใต้ผิวดินทนทานถึง 20 ปี และส่วนประกอบหลายชิ้น เช่น เครื่องกรอง วาล์ว และท่อน้ำทนนานกว่านั้น
FAQs

ทุกเรื่องที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อปลูกข้าวโพดมากขึ้น

 • ควรใช้ระบบน้ำหยดบนผิวดินหรือใต้ผิวดิน?

  ระบบน้ำหยดใต้ผิวดิน (Subsurface Drip Irrigation หรือ SDI) เหมาะสมกับการดำเนินงานขนาดใหญ่มากที่สุด เมื่อเทียบกับระบบบนผิวดินแล้ว มีการลงทุนในช่วงแรกสูงกว่า แต่ให้ประโยชน์เพิ่มเติมต่างๆ อย่างใช้แรงงานน้อยกว่าและง่ายต่อการดำเนินงาน ระบบ SDI รองรับแนวปฏิบัติไถพรวนสมัยใหม่ เช่น การปลูกพืชแบบไม่ไถพรวน หรือการไถพรวนน้อยที่สุด

  ระบบการรดน้ำบนผิวดินเหมาะสมกับพื้นที่พาะปลูกขนาดเล็กถึงขนาดกลางมากกว่า ใช้การลงทุนใช้ช่วงแรกน้อยกว่า แต่มีต้นทุนในการดำเนินงานสูงกว่าเกี่ยวกับการใช้และเก็บท่อน้ำหยดตามฤดูกาล ระบบการรดน้ำบนผิวดินสามารถออกแบบให้เคลื่อนย้ายได้ 100% ทำให้เป็นระบบที่เหมาะกับแปลงเช่า เกษตรกรสามารถนำการลงทุนไปกับตัวเองได้

 • ทำไมจึงควรให้น้ำแก่ข้าวโพดโดยเลือกใช้ระบบแบบหยดแทนที่จะเป็นแบบหมุนรอบศูนย์กลาง?

  ระบบน้ำหยดผ่านการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลผลิตสูงกว่าการรดน้ำแบบหมุนรอบศูนย์กลาง 20% โดยใช้น้ำในปริมาณที่เท่ากัน เนื่องจากน้ำที่พ่นแบบหมุนรอบตกอยู่ที่ใบ จึงระเหยหายไปเป็นจำนวนมาก ในขณะที่แบบหยดนั้น น้ำถูกใช้เพื่อผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้น 100% อีกทั้งระบบหยดใต้ผิวดินยังให้น้ำแก่พื้นที่เพาะปลูก 100% ในขณะที่แบบหมุนรอบศูนย์กลางทำให้พืช 21% ไม่ได้รับน้ำ ระบบแบบหยดยังเป็นวิธีการที่ดีสำหรับการให้ปุ๋ย ซึ่งการให้ปุ๋ยในระบบน้ำแบบแม่นยำช่วยให้คุณลดด้นทุนการใช้ปุ๋ยให้ต่ำที่สุดได้ และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกทรัพยากรที่คุณมี

 • ทำไมจึงควรให้น้ำแก่ข้าวโพดโดยเลือกใช้ระบบแบบหยดแทนที่จะเป็นแบบท่วมร่องคู?

  ระบบน้ำหยดผ่านการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลผลิตสูงกว่าการรดน้ำแบบท่วมร่องคู 40% ขณะที่ประหยัดการใช้น้ำ 50% และประหยัดธาตุอาหารกับแรงงาน 30% นอกจากนี้ ระบบน้ำหยดยังป้องกันการชะละลายของธาตุอาหารและการไหลหนีของน้ำซึ่งปกติเกิดขึ้นในการรดน้ำแบบท่วมร่องคู ข้อดีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสามารถให้น้ำและธาตุอาหารแก่พืชที่เร็วกว่าและถูกต้องแม่นยำทันที เมื่อเทียบกับการรดน้ำแบบท่วมร่องคูซึ่งอาจใช้เวลาสองถึงสามวัน ทั้งนี้ ที่สำคัญคือระบบน้ำหยดยังทำให้พืชเจริญเติบโตดีขึ้นเท่ากันเพราะให้น้ำและธาตุอาหารไปยังรากโดยตรงเท่ากัน

 • ถ้าในพื้นที่มีฝนตกมากอยู่แล้ว ระบบแบบหยดยังจะเป็นการลงทุนที่ดีอยู่หรือ?

  แน่นอนที่สุด ขณะที่ีการมีปริมาณฝนเพียงพอนั้นมีประโยชน์มากอย่างชัดเจน แต่ฝนก็ไม่เคยตกถูกเวลาหรือตกสม่ำเสมอพอที่พืชจะเติบโตเต็มศักยภาพการให้ผลผลิต โดยเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นในดินทรายที่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำกว่า นอกจากนั้นระบบน้ำหยดยังเป็นระบบการให้ธาตุอาหารที่คุณสามารถใส่ปุ๋ยและควบคุมระดับธาตุอาหารในดินได้แบบแม่นยำและประหยัด การใช้ปุ๋ยทั้งหมดของคุณในการใส่ปุ๋ยไม่กี่ครั้งเป็นการสูญเปล่า โดยเฉพาะในสภาพที่ฝนตกซึ่งกระตุ้นการชะละลาย การแบ่งใส่ธาตุอาหารตลอดฤดูการเพาะปลูกจะรับประกันว่าต้นข้าวโพดของคุณได้รับธาตุอาหารที่ต้องการเมื่อจำเป็นต้องใช้ ด้วยเหตุนี้ระบบแบบหยดจึงเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพิ่มผลผลิตในแปลงที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักมาก่อน

 • ถ้าลักษณะภูมิประเทศไม่ราบเสมอกันหรือที่ดินมีรูปทรงต่างกัน?

  ระบบน้ำหยดเหมาะกับแปลงปลูกทุกรูปทรงและทุกขนาด ดินทุกชนิดและภูมิประเทศทุกลักษณะ คุณสามารถใช้ท่อน้ำหยดแบบปรับแรงดันที่มีอัตราการไหลเดียวกันตลอดระดับความดันที่ต่างกัน ทำให้พืชทุกต้นในแปลงได้รับน้ำและธาตุอาหารในปริมาณเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับความสูงหรือระยะห่างจากแหล่งน้ำหรือไม่ก็ตาม

 • ระบบน้ำหยดใต้ผิวดินก้าวโพดเป็นแนวปฏิบัติใหม่ใช่หรือไม่?

  เกษตรกรระดับต้นๆ นำระบบน้ำหยดมาใช้ในไร่ข้าวโพดกว่า 40 ปีแล้ว ผู้ปลูกรายใหญ่ที่สุดจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกาและตะวันออกกลาง ได้เปลี่ยนระบบการรดน้ำในหลายพันเฮกตาร์เป็นระบบแบบหยด เนต้าฟิมติดตั้งหรือจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำหยดในไร่ข้าวโพดทั่วโลกเพิ่มกว่า 50,000 เฮกตาร์ในทุกปี

 • ให้น้ำไร่ข้าวโพดระยะไกลได้หรือไม่?

  ได้ ระบบการรดน้ำพืชแบบแม่นยำถูกนำมารวมกับการควบคุมระยะไกลอย่างง่ายดายและทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อทำให้การรดน้ำของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้คุณเข้าถึงระบบได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...

โซลูชั่นที่แนะนำสำหรับข้าวโพด

จำเป็นต้องหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับไร่ของคุณใช่หรือไม่?

จำเป็นต้องหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับไร่ของคุณใช่หรือไม่?

เชิญติดต่อมา แล้วเรามาคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่พืชของคุณต้องการ

ติดต่อเรา