ระบบน้ำในโรงเรือนเพาะปลูก จากผู้คิดค้นนวัตกรรมตัวจริง

น้ำเป็นปัจจัยสําคัญในความสําเร็จของโครงการโรงเรือนเสมอ ระบบจัดการน้ำและปุ๋ยอย่างแม่นยำภายในโรงเรือนจึงมีความสําคัญต่อคุณภาพและผลผลิตของพืช ที่เนต้าฟิมเราเป็นผู้นําระดับโลกในด้านนี้ และสามารถเสนอระบบจัดการน้ำและปุ๋ยภายในโรงเรือนที่มีความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารตามความต้องการเฉพาะเจาะจง

เราทำงานอย่างไรเพื่อค้นหาระบบน้ำที่ใช่สำหรับโรงเรือนของคุณ

crop-analysis.png การวิเคราะห์พืช

พืชแต่ละชนิด มีความต้องการที่แตกต่างกัน วิธีการจัดการน้ำก็จะต่างกันออกไป

substrate-analysis.png การวิเคราะห์พื้นผิว

การปลูกโดยใช้ดิน, ไม่ใช้ดินหรือในกระถาง ต้องการระบบจัดการน้ำที่ต่างกัน

weather-anlysis.png การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิศาสตร์, ภูมิอากาศและรังสี มีผลต่ออัตราการคายน้ำของพืช

weather-anlysis.png การวิเคราะห์น้ำ

เพื่อสร้างแหล่งน้ำที่มีคุณภาพสําหรับระบบจัดการน้ำภายในโรงเรือน

water-room (1).png วางแผนโรงน้ำหรือห้องเก็บน้ำ

ห้องนี้จะใช้เก็บแทงค์น้ำ,ปุ๋ย ระบบการจ่ายปุ๋ยรวมถึงปั๊มและระบบการกรองของคุณ

drippers.png การเลือกหัวน้ำหยดและท่อน้ำหยด

รวมถึงนวัตกรรมของเรา หัวน้ำหยด PCJ

หัวน้ำหยด PCJ: เพื่อระบบน้ำหยดที่ให้ความแม่นยําสูงสุด

เมื่อผลไม้, ผักหรือพืชในโรงเรือนของคุณรวมถึงโรงเพาะกล้า ต้องการความแม่นยำสูงสุดจากการกระจายน้ำและธาตุอาหารอย่างเป็นระบบ หัวน้ำหยด PCJ ที่มีระบบทําความสะอาดตัวเองเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรือนของคุณ พร้อมความมั่นใจในประสิทธิภาพสําหรับการลงทุนที่คุ้มค่า

  • ความสม่ําเสมอในการทำงาน: ส่งมอบน้ำและธาตุอาหารที่แม่นยําในช่วงแรงดันที่ต่างกันทําให้มั่นใจได้ถึงความสม่ําเสมอของและผลผลิตของพืชที่สูงอย่างต่อเนื่อง
  • ต้านทานการอุดตัน: เทคโนโลยีการล้างตัวเองอย่างต่อเนื่องช่วยให้มั่นใจได้ถึงอัตราการไหลที่สม่ําเสมอและการทํางานที่ไร้ที่ติ
  • ง่ายต่อการปรับขยาย: จํานวนหัวน้ำหยดในระบบให้น้ำในโรงเรือนนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดายเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำเพียงพอที่จะตอบสนองอัตราการเจริญเติบโตของพืช
  • ความยืดหยุ่นสูงสุด: ท่อขนาดเล็กช่วยให้หัวน้ำหยดอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องพอดีและสามารถแบ่งออกได้หลายช่องหากจําเป็น
  • กลไกป้องกันการรั่วซึม (รุ่น LCNL กับ HCNL): กําจัดการรั่วซึมและเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงการให้น้ำแบบเป็นจังหวะเวลา
หัวน้ำหยด PCJ: เพื่อระบบน้ำหยดที่ให้ความแม่นยําสูงสุด
มะเขือเทศในโรงเรือน

มอบธาตุอาหารให้พืชของคุณอย่างแม่นยําตามที่พวกเขาต้องการ

เมื่อพืชได้โตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พืชของคุณจะก็จะมีความแข็งแรงและตอบแทนคุณด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพสูง การให้อาหารพืชในวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำได้เป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้นเราจึงได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า fertigation (การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำ) ระบบน้ำหยดที่ส่งผ่านปุ๋ยและธาตุอาหารไปในตัว

การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำ เป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาณ, การผสมผสานธาตุอาหารและเวลาที่แม่นยํา การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำยังถือเป็นเครื่องมือในการจัดการรากพืชที่ดีที่สุด ส่งมอบน้ำและธาตุอาหารสู่รากพืชโดยตรงในปริมาณที่พืชต้องการ ตามวงจรการพัฒนาและเติบโต

การใช้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการในลงทุนของปุ๋ยคุณ โดยให้คุณเปลี่ยนปริมาณการจ่ายปุ๋ยตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ความต้องการของตลาดมีความผันผวนหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

เมื่อจัดการกับการเพาะปลูกแบบไม่ใช้ดินในโรงเรือน ความแม่นยําเป็นสิ่งสําคัญ พื้นผิวที่ไม่มีดินมีบัฟเฟอร์ที่ต่ำมาก (ขึ้นอยู่กับทั้งพื้นผิวและรูปทรงของภาชนะ) ดังนั้นน้ำและธาตุอาหารจะต้องถูกส่งไปยังพืชในปริมาณน้อยแต่มีความแม่นยําสูงมาก ในการทําเช่นนี้เราได้สร้างเครื่องจำหน่ายปุ๋ยชั้นนำที่มีหลายช่องการจ่าย

คุณพร้อมที่จะปลูกหรือยัง?

คุณพร้อมที่จะปลูกหรือยัง?

เรียนรู้วิธีที่เราสามารถช่วยออกแบบและส่งมอบโครงการโรงเรือนเพาะปลูกของคุณ

ประหยัดน้ำผ่านการฆ่าเชื้อโรค

ในระบบจัดการน้ำภายในโรงเรือน เรารีไซเคิลน้ำที่ถูกใช้อย่างต่อเนื่องประมาณ 20-30%  ทำการฆ่าเชื้อแล้วผสมกับน้ำจืดจากแหล่งภายนอก วิธีการนี้จะช่วยลดการใช้น้ำ และยังลดการใช้ปุ๋ยด้วย เนื่องจากน้ำที่ถูกรีไซเคิลจะยังมีธาตุอาหารเหลืออยู่ไปสู่การใช้ในรอบต่อไป

เราใช้เทคนิคการฆ่าเชื้อที่หลากหลาย อาทิเช่นการใช้ UV โอโซน และระบบกรองอนุภาคขนาดเล็กที่ใช้ในภาคการแพทย์เช่นกันเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง

ระบบการฆ่าเชื้อในน้ำของเราใช้งานง่ายและเมื่อติดตั้งแล้วต้องมีการบํารุงรักษาเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพืชของคุณและเชื้อโรคที่คุณกําลังป้องกัน

การรีไซเคิลน้ำผ่านระบบจัดการน้ำภายในโรงเรือนมีความคุ้มค่าและยั่งยืนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการช่วยป้องกันการปนเปื้อนของดินและน้ำ

ระบบออสโมซิสแบบย้อนกลับ (RO)

ระบบ Reverse Osmosis (RO) หรือออสโมซิสแบบย้อนกลับ ช่วยให้สามารถกลั่นหรือแยกสารละลายและกรองน้ำสําหรับการใช้ภายในโรงเรือนของคุณ ระบบเหล่านี้สกัดเกลือสารอินทรีย์และอนุภาคที่ละลายอื่น ๆ พร้อมกับแบคทีเรียและไวรัส ระบบ Reverse Osmosis ของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละระบบออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของพืชและสภาพแหล่งน้ำของคุณ

ระบบโรงเรือนเพาะปลูกไฮโดรโปนิกส์

ในฐานะผู้นําด้านระบบจัดการน้ำในโรงเรือนเรายังมีระบบไฮโดรโปนิกส์ที่หลากหลายรวมถึง NFT และ 'Ebb n Flood':

ระบบ NFT

Nutrient Film Technique (NFT) เป็นระบบไฮโดรโปนิกส์ที่มีการใช้ทรัพยากรและแรงงานที่มีประสิทธิภาพมาก ให้ความประหยัดอย่างมีนัยสําคัญในแง่ของการใช้พื้นที่ น้ำ ปุ๋ย และสารกําจัดศัตรูพืช - และปัจจุบันเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสําหรับการปลูกผักกาดหอมและพืชสมุนไพรทั่วโลก

ในระบบ NFT พืชจะถูกปลูกในรางปลูกพลาสติกที่เป็นทางน้ำไหล สารละลายที่ประกอบด้วยออกซิเจนในน้ำและธาตุอาหารจะถูกสูบไปยังระดับที่สูงของทางน้ำไหล และจะไหลไปยังจุดต่ำสุด และถูกเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำ

ตัวควบคุม NMC ของเนต้าฟิม ช่วยให้รากพืชในทางน้ำไหลมีความชุ่มชื้น แต่ไม่ถูกน้ำขัง และให้การผสมผสานที่ลงตัวของน้ำ แร่ธาตุ และออกซิเจน นอกจากนี้เรายังใช้ระบบเพิ่มเติมเช่น ระบบการกรอง ทำความสะอาดและทำความเย็น (ถ้าจําเป็น) เพื่อให้น้ำที่ไหลสะอาดและมีอุณหภูมิที่เหมาะสม

เทคโนโลยี NFT ช่วยให้คุณสร้างผลิตที่มีคุณภาพสูงตลอดทั้งปีและมีความยั่งยืน ด้วยการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่าทั้งน้ำ ปุ๋ย และสารกําจัดศัตรูพืช

ระบบ NFT ของเนต้าฟิม ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อรับประกันคุณภาพความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ

 

การปลูกผักกาดหอมและพืชสมุนไพรในโรงเรือนโดยใช้ระบบ NFT
ระบบน้ำท่วม Ebb n Flood

ระบบ Ebb n Flood

ระบบ 'Ebb and Flood' หรือ 'Flood and Drain' หรืออาจจะเรียกว่าระบบน้ำขึ้นน้ำลง เป็นระบบให้น้ำที่แตกต่างกันซึ่งจะเป็นการปล่อยน้ำท่วมเป็น และมีการระบายน้ำและสารละลายธาตุอาหารออกเป็นระยะ

ระบบทํางานในสองขั้นตอน: น้ำและธาตุอาหารไหลผ่านพื้นที่ปลูกให้ท่วมเหนือรากของพืช จากนั้นน้ำจะไหลกลับไปที่อ่างเก็บน้ำ เป็นวงจรต่อเนื่องไปเรื่อยๆเหมือนกับชื่อของระบบ

ที่เนต้าฟิม เราส่งมอบระบบ Ebb n Flood บนพื้นคอนกรีตพิเศษ ที่มีตัวครอบที่ออกแบบอย่างเฉพาะหรือบนถาดโต๊ะ - แต่ละตัวเลือกถูกออกแบบมาเพื่อให้น้ำท่วมและระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยําโดยไม่เกิดการสูญเสียใด ๆ

ความก้าวหน้าของระบบ EBB N FLOOD 2.0

เนต้าฟิม มีความภูมิใจที่จะนําเสนอความก้าวหน้าชั้นนําในระบบการให้น้ำในโรงเรือนซึ่งปัจจุบันได้มีการบุกเบิกในโครงการโรงเรือนกัญชาที่มีความซับซ้อนสูง การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ebb n Flood ร่วมกับนวัตกรรมน้ำหยดของเนต้าฟิม นําไปสู่การปฏิวัติในการสร้างผลผลิตของและการควบคุมธาตุอาหารพืช

คําถามที่ผู้จัดการโรงเรือนเราได้รับบ่อย

คุณพร้อมที่จะปลูกหรือยัง?

คุณพร้อมที่จะปลูกหรือยัง?

เรียนรู้วิธีที่เราสามารถช่วยออกแบบและส่งมอบโครงการโรงเรือนเพาะปลูกของคุณ